Про нас

Кухар Анатолій Казимирович
Головний лікар
КЗ "ЧОПЛ" ЧОР

Комунальний заклад "Черкаська обласна психіатрична лікарня" Черкаської обласної ради – це обласний медичний заклад з вищим рівнем акредитації, де надається високоспеціалізована та високотехнологічна допомога людям з різними поведінковими та психічними розладами. Щороку спеціалізовану медичну допомогу на високому професійному рівні одержують понад п'ять тисяч пацієнтів області.

В лікарні працюють 57 лікарів, 290 молодших медичних спеціалістів та 608 інших працівників.

На сьогодні лікарня має 800 штатних ліжок.

До послуг пацієнтів 18 стаціонарних спеціалізованих лікувально-діагностичних, медико-реабілітаційних відділень.

У закладі функціонують спеціалізовані відділення для допомоги на епілепсію та органічні враження головного мозку, відділення межових станів, відділення для геріатричних пацієнтів, діагностично-експернті відділення; 17 лікувально-діагностичних служб: клініко-діагностична лабораторія з клінічним, біохімічним, серологічним та бактеріологічним відділами; Центр соціально-трудової реабілітації (СТР), центральна стерилізаційна лабораторія, обласний Центр практичної та медичної психології, фізіотерапевтичне відділення, інформаційно-диспетчерська служба; кабінети – функціональної діагностики, рентгенологічний, хірургічний, гінекологічний, офтальмологічний, отоларингологічний, стоматологічний, терапевтичний, неврологічний. Придбано та освоєно чисельне високовартісне та високотехнологічне медичне обладнання. Діє консультативно-діагностичний Центр на базі сучасних медичних комп'ютерних технологій. Комплекс господарчих служб на відповідному рівні забезпечує стале функціонування закладу.

Основні напрямки роботи закладу сьогодні:

 • якісне стаціонарне психіатричне обстеження осіб з встановленням обґрунтованого клінічного діагнозу психічного розладу, а також висновку щодо необхідності медико-соціальної реабілітації;
 • забезпечення ефективного медикаментозного та не медикаментозного лікування пацієнтів відповідно до прийнятих стандартів, здійснення заходів медико-соціальної реабілітації;
 • здійснення всіх видів експертизи психічного стану;
 • здійснення повноцінного догляду та нагляду за пацієнтом, з урахуванням, в міру можливого, його побажань та призначень;
 • надання медичної допомоги з приводу супутніх захворювань з залученням консультантів КДЦ лікарні, надання екстреної психіатричної допомоги;
 • надання паліативної допомоги пацієнтам з психічними розладами в сполученні з тяжкими невиліковними захворюваннями в створеному на базі 10 та 17 відділень обласного Центру для осіб з психічними розладами та відділення інтенсивної терапії на базі 8 відділення;
 • формування у пацієнтів адекватного ставлення до стану свого здоров'я та до надання психіатричної допомоги, сприяння підвищенню соціальної активності користувачів, створенню їх осередків та діяльності відповідних громадських організацій, навчання користувачів методам само- та взаємодопомоги;
 • активна взаємодія з родичами пацієнтів та іншими особами, щодо формування терапевтичного середовища; - забезпечення захисту прав та законних інтересів осіб при наданні психіатричної допомоги;
 • забезпечення активної взаємодії з позалікарняними ланками системи психіатричної допомоги та охорони здоров’я;
 • організація і проведення семінарів, науково-практичних конференцій обласного, республіканського і міжнародного рівнів, консиліумів, тренінгів;
 • участь у науково-практичному співробітництві з іншими медичними установами, зокрема із закордонними.

Фахівці лікарні постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації, навчаючись у провідних інститутах країни. Колектив лікарні постійно бере участь у загальнодержавних та міжнародних програмах, підтримуючи тісні зв'язки з зарубіжними колегами, зокрема з медичними фахівцями США і Бельгії, Німеччини, Словаччини, Польщі, тощо.

Здобутки наших професіоналів та їх досвід знаходять відображення, як у регіональному, заснованому лікарнею, професійному часопису «Діалог», так і на шпальтах спеціалізованих видань України.